ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

SELİM

Tarihi : Kuruluş yılı kesin olarak saptanamayan ilçenin ismi konusunda çeşitli söylentiler içinde en yaygın olanı, yörede Malakan denilen Beyaz Ruslar tarafından Nova Selim olarak adlandırıldığıdır. 
Selim, 30 Eylül 1920'de Şehit Yüzbaşı Reşit Balkanlı komutasındaki askeri birlik tarafından Ermeni işgalinden kurtarılmıştır. Cumhuriyetin ilanının ardından 1957 yılına kadar Sarıkamış İlçesine bağlı bir nahiye olarak kalmış, bu yılda çıkarılan 7033 sayılı özel kanunla ilçe statüsü kazanmıştır.
Coğrafi ve Nüfus Durumu : Sarıkamış-Kars platosu üzerinde yer alan ilçe 1011 km² yüzölçümüne sahiptir.
 Deniz seviyesinden ortalama yüksekliği ise 1830 metredir. Yörenin genelinde olduğu gibi burada da sert bir kara iklimi görülmektedir. 1997 yılı genel nüfus tespitine göre 23.840 olan toplam nüfusunun 3.970'i ilçe merkezinde, 19.870'i ise köylerde yaşamaktadır. İlçenin 52 köyünün yanısıra, ilçe merkezinde 3'de mahalle vardır. Bunlar; Cumhuriyet, Çarşı ve Köprübaşı mahalleleridir.
Ulaşım Durumu : Erzurum-Kars karayolu ve demiryolu üzerinde yer alan ilçenin Kars il merkezine uzaklığı 31 km'dir. Karayolları ağı üzerinde yer alan köyler dışındaki köy yolları stabilizedir.
Ekonomi : İlçenin ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Arazi yapısının ova ve tarıma elverişli yamaçlardan oluşması, irili ufaklı akarsuların bulunması ve bunların yer yer sulamada kullanılabilmesi tarımın ekonomideki payını arttırmaktadır.
İlçe Emniyet Amirliği Emniyet Amirliği binamız 2003 yılında kurulmuş ve Kazım Karabekir Mahallesi, Selim Çarşı caddesi üzerinde 5 katlı hizmet binası üzerinde giriş katı ve 1. katında 9 odalı 340 m² binada hizmet vermektedir. Hizmet Binamızda ; Tem, Asayiş, Güvenlik, Personel, Çocuk Büro, Ruhsat İşlemleri, Trafik, Lojistik, Bilgi Toplama Büro Amirlikleri ve Polis Merkezi Amirliği hizmet vermektedir.Kuruluş yılı kesin olarak saptanamayan İlçemizin ismi konusunda çeşitli söylentiler içinde en yaygın olanı Malakanlar tarafından Nova Selim adıyla kurulduğudur.
Şu an için tarih öncesine ait araştırmalar,son sözü söyleme olanağı verecek yeterlilikte olmamasına rağmen Kars ve yöresinin çok eski tarihlerden itibaren yerleşim merkezi olduğu kanıtlanmış durumdadır.İlçemizin Kars merkezine yakınlığı yerleşim yeri itibariyle uygunluğu bu tarihi beraberliği devam ettirdiği sonucunu doğurmaktadır.
M.Ö.5000 yıllarında Türkistan’a ve M.Ö.4000 yıllarında Azarbaycan’a ve Doğu Anadolu’ya yerleşen Hunlular bölgenin bilinen ilk yerleşikleridir.Daha sonra bölge Urartu egemenliğine geçer M.Ö. 145 yıllarında İskitlerin egemenliğinden sonra Azaklar M.S.5 yy.da bölgenin hakimi olmuşlardır.
430 yılında Sasani İmparatorluğu Kars ve yöresini denetimine alır.İçinde yaşadığımız bölge uzun süre Sasaniler,Bizans ve Müslümanlar arasında mücadele alanı olmuştur.1000 yılına doğru Selçuklular Anadolu’ya gelmeye başlamış ve Bizans İmparatorluğu ile olan mücadele 1064’te Kars’ın,1071’de ise Malazgirt’in kazanılması ile Türklerin ilk ve uzun süreli bölgeye girmelerinin temelini oluşturmuştur.
 O günden sonra yöremizde dönem dönem acı günler yaşanmasına karşın genel olarak Türk toprağı olarak kalmıştır.1153’te Gürcüler,1239’da Moğollar daha sonra Timurlular,Karakoyunlular ve Akkoyunluların eline geçen Kars ve yöresi 1502’de ise Safavilerin denetimindedir.Safaviler ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki mücadele bölgedeki bir çok tarihi eserin yok olmasına yol açmıştır.Nihayet Kanuni zamanında Irak seferi ile bölge kesin olarak Osmanlılara geçer.
1823’te İranlılarla yapılan Erzurum Antlaşmasından sonra bölgede Çarlık Rusyası ile mücadele başlamıştır.1855 Kırım, 1877-1878 savaşları sonucunda 1918’de Brestlitovak Antlaşması yapılmış,ardından Ermeni tehditi ve saldırıları bölgeyi harabe haline getirmiştir. Nihayet Büyük Önder Atatürk’ün başlattığı İstiklal Savaşı ile ilçemiz 30 Eylül 1920’de Ermeni işgalinden ilçemize giren ilk birliğin komutanı Şehit Yüzbaşı Reşit BALKANLI tarafından kurtarılmıştır.
Cumhuriyetin ilanı ile 1957 yılına kadar nahiye olarak Sarıkamış İlçesine bağlı iken 27.06.1957 tarih ve 9644 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7033 Sayılı özel Kanunla ilçe statüsü kazanmıştır.